DUÁLIS KÉPZÉS

A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. csatlakozott a duális képzéshez a Debreceni Egyetem Műszaki Karával együttműködve. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik mesterszakos diplomájukat duális képzés keretein belül szeretnék megszerezni egy stabil háttérrel rendelkező cégnél, fiatalos munkakörnyezetben.

A szakmai gyakorlóhely neve és székhelye: HUNÉP Universal Építőipari Zrt., 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

Műszaki menedzser mesterszak duális képzése

A műszaki menedzser mesterszak a Műszaki Karon duális képzési formában is elindul a 2017/18 tanévtől II. félévétől. A képzés duális jellege abból adódik, hogy a gyakorlati oktatás a Debreceni Egyetem Műszaki Karán kívül a képzési idő bizonyos részében a HUNÉP Universal Zrt.-nél történik. A duális hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). A szorgalmi időszak alatt, heti két napot tölt a hallgató a partnervállalatnál. A hallgatók a tanulmányok ideje alatt hallgatói munkavállalói státuszban vannak, és fizetést kapnak. További információk: www.dualisdiploma.hu

A duális felsőfokú képzés felvételi eljárása

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két, egymással párhuzamos szakaszból áll. A duális képzésben az lesz hallgató, aki mindkét felvételin sikeresen szerepelt.

 1. A felsőoktatási felvételi jelentkezést le kell adni a DE Műszaki Kar választott szakjára a felvételi jelentkezési határidőig (2018. július 11-ig) a felvi.hu-n.
 2. Továbbá jelentkezni kell vállalatunkhoz, 2018. június 15-ig.
 • Kérjük a jelentkezőket, hogy a titkarsag@hunep.hu címre küldjék meg önéletrajzukat, motivációs levelüket.
 • Ezt követően személyes meghallgatás keretein belül ismerkedünk meg a leendő hallgatókkal.

A duális képzésben résztvevő vállalatoknak legkésőbb a sorrendmódosítási határidőig (2018. július 11.) értesíteniük kell a hozzájuk jelentkezőket a kiválasztás eredményéről.

A HUNÉP Universal Zrt. kivitelezői műszaki gyakornok pozícióra keres olyan műszaki menedzser MSc hallgatót, aki:

 • rugalmas gondolkodású, nyitott a kihívásokra
 • folyamat-, illetve rendszerszemléletű
 • jól terhelhető, dinamikus
 • magabiztos számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office)
Főbb feladatai:
 • beruházások adminisztrációs feladatainak előkészítése, vezetése
 • anyagkigyűjtések, anyag bevételezések, szállítólevelek nyilvántartása
 • tervfeldolgozás
 • minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
 • szerződések, alvállalkozói nyilvántartások vezetése
 

Főoldal - Magunkról / Minőségpolitika

A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Integrált Menedzsment politikája

 

 

 

 

A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Integrált Menedzsment rendszerének bemutatása

A HUNÉP Universal Zrt. tulajdonosainak döntése értelmében, a társaság felső vezetése 1997-ben határozatot hozott az ISO 9001:1996 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer kiépítésére vonatkozóan.

A felső vezetés elhatározását és elkötelezettségét a minőségi munkavégzés, valamint a nemzetközi szabvány előírásainak betartásáról minőségpolitikai nyilatkozatban határozta meg. A vezetők felkérték a QUALIMED Kft-t, mint a korszerű menedzsment-rendszerek kiépítésére szakosodott tanácsadó társaságot, a rendszer kiépítésének támogatására, valamint a nagy múlttal rendelkező Det Norske Veritas felülvizsgáló szervezet magyarországi képviseletét a rendszer független tanúsítására és a nemzetközileg elismert tanúsítvány kiállítására. A vezetés kijelölte a minőségirányításért felelős, a felső vezetés közvetlen irányítása alá tartozó megbízottat, a rendszer kiépítésének és működtetésének koordinálására.

Törekvéseink eredményeképpen, az építőiparban az elsők között, 1998-ban megszereztük, a nemzetközileg elismert tanúsítványt, mely igazolja, hogy a Társaság minden vezetője és alkalmazottja elkötelezett a minőségi munkavégzés irányába, illetve az általunk kialakított és működtetett rendszer megfelel a nemzetközi előírásoknak.

Az építőiparban kiemelkedő szerepe van a környezetvédelemnek, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a beépítésre kerülő anyagok, és azokból keletkező hulladékok nagyságrendje. Ezeknek szakszerű gyűjtése és kezelése, valamint azok megsemmisítése nagymértékben hozzájárul az épített és természetes környezet védelméhez. Ezt felismerve, miután a korábban kiépített minőségbiztosítási rendszer meghaladta a második sikeres tanúsítását is, és átalakult ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerré, a tulajdonosok és a felső vezetés az 1997-ben megjelent környezetirányítási rendszerszabvány alkalmazása mellett döntöttek.

2004-ben a HUNÉP Universal Építőipari Részvénytársaság megszerezte Integrált Irányítási (ISO 9001:2000 minőség-, illetve ISO 14001:1997 környezetirányítási) rendszerének nemzetközileg elismert újabb tanúsítványát.

A 2005. évben társaságunk módosította periodikus felülvizsgálatának menetét, és kérte a tanúsító szervétől az ISO 14001:2004 szabvány szerinti felülvizsgálatát környezetirányítási rendszerének. Erőfeszítéseink meghozták a várt sikert, és társaságunk jelenleg az új szabvány szerint minősített környezetirányítási rendszert működteti.

2007.évben az Integrált Minőség és Környezetirányítási rendszerünk sikeres megújító tanúsítását követően Részvénytársaságunk vezetősége a közelgő változásokat figyelembe véve fontosnak tartotta a meglévő vállalatirányítási rendszerek további fejlesztését.

Az építőipari kivitelezési és bontási munkálatok olyan veszélyforrások, melyek során az átlagosnál több enyhe, súlyos (netán halálos) kimenetelű baleset fordulhat elő, illetve hosszútávon bizonyos munkafolyamatok egészségkárosító hatással lehetnek a munkavállalókra.

Részvénytársaságunk fontosnak tartja ezen balesetek és egészségkárosodások kiküszöbölését, ezért fokozott erőfeszítéseket tesz megelőzésük érdekében. A tulajdonosok és a felső vezetés - azért, hogy tovább erősítse elkötelezettségét ezen célok megvalósítása érdekében - 2008. évben az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alkalmazása és kiépítése mellett döntött.

A MEBIR rendszer 2008. évben a már meglévő Integrált irányítási rendszerre ráépülve sikeresen tanúsításra került.

2009. évben az Integrált politikánkban megfogalmazott irányelveket szem előtt tartva, mely szerint az általunk működtetett irányítási rendszereket folyamatosan fejlesztjük, felső vezetésünk az ISO 9001:2008 szabvány szerinti felülvizsgálatát kérte minőségirányítási rendszerének, mely sikeres kimenetelének köszönhetően a tanúsítvány kiállításra került.

2013. évben a megrendelői és saját elvárásokat és igényeket figyelembe véve, a folyamatműködéseink eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében tovább fejlesztettük meglévő rendszereinket, melynek eredményeként jelenleg az ISO 9001, ISO 14001 és az OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított Integrált Menedzsment rendszert működtetjük a mindennapi munkavégzés során.

2015. évben a működésünk energiahatékonyságának eredményessége, működésének fenntartása, megfelelősége érdekében, az ISO 50001. szabvány szerinti energiairányítási rendszer sikeres tanúsítását követően a rendszerünkbe állítás is megtörtént.

Jelenlegi Integrált Menedzsment rendszerünk az alábbi főbb elemekre támaszkodik:

 • Integrált Menedzsment Politika (MIR-KIR-MEBIR, energiairányítási rendszer) (A társaság menedzsmentjének írásos nyilatkozata, mely deklarálja az elkötelezettséget a minőségi munkavégzés, a környezetterhelés, valamint a sérülések és egészségkárosodások megelőzése és a folyamatos fejlesztés, valamint energiahatékonyságunk megfelelősége iránt. A társaság menedzsmentje által meghatározott irányvonalat mutatja, mely a hosszú távú működés során követendő cél.)

 • Integrált Menedzsment Kézikönyv (Az Integrált Menedzsment rendszer összefogó alapdokumentuma, mely a szabványi előírásoknak megfelelően rögzíti a társaság Integrált rendszerének működését, meghatározza a folyamatok egységes és kötelező alapelveit.)

 • Eljárások Kézikönyve (A folyamatok működését leíró eljárásokat rögzíti, mely a folyamatokban résztvevő munkavállalók részére ad iránymutatást a követendő eljárásmódokra)

 • Szabályzatok (Munka-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos, valamint egyéb belső szabályzatok, melyek a gördülékeny működést biztosító előírások.)

 • Bizonylati album (Az egységesen alkalmazandó feljegyzések, dokumentumok, adatállományok összességét rögzíti.)

 • Technológiai utasítások (Szakembereink által a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően kidolgozott, munkanemenkénti technológiai leírások a társaságunk által vállalt alap építőipari tevékenységekre)

 • Technológiákra épülő minőségellenőrzési terv, valamint környezeti hatásfelmérés

 • Munkahelyi kockázatértékelés (munkaterületenként)

Az építőipari munkafolyamatok teljesítésébe bevont partnereket teljesítésüket követően minősítjük. A minősítés kiemelkedő szempontjai a tervezői, megrendelői, és saját elvárásoknak és igényeknek megfelelő minőségben teljesített munkafolyamat, valamint a környezetvédelmi, munka-, és egészségbiztonsági teljesítményük mértéke.

Munkaterületeinken a külső jogszabályi, szabványi, megrendelői, tervezői, előírások, valamint a belső szabályozó előírások betartása, valamint környezetvédelmi és a munka-, és egészségbiztonsági teljesítmény mértéke folyamatosan ellenőrzésre kerül szakembereink által.

Integrált rendszerünket a folyamatosan változó jogszabályi, szabványi, megrendelői és saját elvárásokhoz és igényekhez igazodva folyamatosan alakítjuk, fejlesztjük annak érdekében, hogy a vállalt építési-szerelési munkafolyamatok az elvárt minőségben, a környezet legkisebb terhelése mellett, a sérülések és egészségkárosodások megelőzésével teljesüljenek, a megrendelőink elégedettségének elnyerése érdekében.

Hegymegi István
Általános vezérig. h.
Műszaki és IR igazgató

Szűcs Gyula
elnök-vezérigazgató

      A HUNÉP Universal Zrt. stratégiája
        HUNÉP Universal Zrt., H-4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36, Tel.: +36 (52) 507-300